Upis za programe stručnog osposobljavanja na FSFV

Niški Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja vrši upis na programe stručnog osposobljavanja za sledeća zanimanja i zvanja:

-Trener u sportu

-Instruktor u sportu

-Organizator rekreacije u sportu

-Menadžer u sportu

 

Za upis na programe stručnog osposobljavanja II nivo (240 sati) i III nivo-a (360 sati) neophodno je da polaznik ima najmanje srednje obrazovanje.

 

Za upis na program stručnog osposobljavanja IV nivo (360 sati) neophodno je da polaznik ima prethodno stečeno zvanje Sportski operativni trener.

 

Rok za podnošenje prijava je od 20. septembra  2022.godine do 10. oktobra  2022.godine.

 

Prijave se podnose lično u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova,

 

Potrebna dokumenta se mogu dostaviti poštom na adresu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul.Čarnojevića 10a ili na mail info@fsfv.ni.ac.rs.

 

Nastava će biti realizovana u blokovima i trajaće 15 radnih nedelja. Način realizacije nastave (online ili u ustanovi).

 

Informacije o uslovima upisa, trajanju i sadržaju mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu tel.018/510-900 lok.214, na sajtu Fakulteta (www.fsfv.ni.ac.rs), i na email  info@fsfv.ni.ac.rs.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.