Delegacija niškog fakulteta sporta na Evropskom prvenstvu košarke u kolicima u Sarajevu

Delegacija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja  Univerziteta u Nišu je na poziv Saveza košarke u kolicima Bosne i Hercegovine (SKK BiH) boravila u Sarajevu na Evropskom prvenstvu C divizije.  Članovi delegacije, prof. dr Marko Aleksandrović i dr Miljan Hadžović, imali su priliku da obnove stare i uspostave nove kontakte.

“SKK BiH je jedan od najorganizovanijih saveza u okviru IWBF – Europe. Prošle godine su bili kvalitetni domaćini Evropskog prvenstva B+C divizije, a ove godine, iako nisu učesnici, dodeljeno im je domaćinstvo. Dugi niz godina sarađujemo sa SKK BiH čiji predsednik, g. Alaga Pašić. Saradnja je izrodila prijateljstvo. Da budem precizan – taj savez osećamo svojim.“ – objasnio je prof. dr Marko Aleksandrović.

Iako je, pored predstavnika pomenutog fakulteta,  u tehničkoj organizaciji takmičenja bilo predstavnika Srbije, reprezentacija se nije pojavila.

„Tačno je, reprezentacije Srbije nema na prvenstvu, žal je svih ljudi iz IWBF – Europe, SKK BiH i učesnika. Razlozi su poznati, ali nisu u našem akademskom domenu. Ipak, Srbija je bila vidljiva prisustvom delegacije našeg fakulteta. Projektno sarađujemo i sarađivaćemo sa svim međunarodnim partnerima.“ – rekao je dr Miljan Hadžović.

 

Sportisti sa invaliditetom uspešni preduzetnici

Članovi delegacije su boravak u Sarajevu iskoristili za aktivnosti u projektu Erasmus plus pod nazivom “Para-preduzetnička trening akademija” (“Paraentrepreneurship Training Academy” – PTA; ERASMUS+ SPORT – 2022 – SCPP – 101090735). Reč je o projektu koji se realizuje sa partnerima iz Bugarske, Rumunije i Hrvatske, a odnosi se na dualnu karijeru sportista sa invaliditetom (parasportista) sa posebnim akcentom na preduzetništvo.

„Sportska karijera osoba sa invaliditetom ima svoj vek trajanja. Potrebno je da uporedo sa sportskom karijerom razvija i ona druga, dualna. Mora se napraviti ravnoteža između sporta sa jedne strane i drugih životnih oblasti sa druge strane“. – rekao je prof. dr Marko Aleksandrović.

 

Tokom takmičenja u Sarajevu  su obavljeni sastanci sa predstavnicima Bosne i Hercegovine i Češke koji su uspešni parasportisti sa zavidnom dualnom karijerom (preduzetništvo, upravljanje u sportu, obrazovanje, porodica). smo da u zemljama koje nisu članovi našeg partnerstva nađemo primere izvrsnosti u dualnim karijerama. Namera je bila da u zemljama koje nisu članovi našeg partnerstva nađemo primere izvrsnosti u dualnim karijerama, a to su mr Sabahudin Keč iz Sarajeva i g. Miroslav Šperk iz Češke.

„Naš dugogodišnji prijatelj, g. Keč je civilna žrtva rata, osoba sa paraplegijom, uspešan košarkaš u kolicima na kontinentalnom nivou, magistar sportskih nauka, dokazan sportski radnik, ostvaren porodično, koji skoro 20 godina vodi jednu od najuspešnijih kompanija za ortopedska pomagala, sanitetski i rehabilitacioni program,  koja je regionalno prepoznata i zapošljava mnogo ljudi. S druge strane, g. Šperk je žrtva saobraćajne nesreće, osoba sa paraplegijom, srebrni paraolimpijac u paraatletici, uspešan sportski funkcioner, porodičan čovek, suosnivač i direktor kompanije za proizvodnju kolica svih vrsta koja ima razvijenu mrežu klijenata u srednjoj Evropi.“ – rekao je prof. dr Marko Aleksandrović.

Razgovori sa g. Kečom i g. Šperkom su pomogli da se dodatno definišu kriterijumi i putevi za sticanje znanja i kompetencija iz preduzetništva, sa fokusom na populaciju osoba sa invaliditetom, a posebno parasportista.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.