Prijava za obuku za spasioce na vodi (VIDEO)

Fakulitet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu pored  osnovnih akademskih studija prvog stepena, osnovnih strukovnih, master akademskih, specijalističkih strukovnih   i doktorskih studija organizuje i stručna usavršavanja i kurseve….U okviru stručnog usavršavaja na popularnom niškom DIF-u  može se steći sertifikat operativnog trenera, sportsko-rekreativnog voditelja, sportskog instruktora, sportsko-rekreativnog demonstrat ora, a ono što je aktuelno je kurs za obnovu i sticanje sportskog zvanja Spasilac na vodi.

Ovaj kurs postaje tradicija na fakultetu sporta, a interesovanje je sve veće.

Da biste postali polaznik kursa za spasioce na vodi  morate da ispunjavate određene uslove I da prođete na prijemnom ispitu.

Prijave za kurs za sticanje zvanja Spasilac na vodi otvorene su do  20.aprila na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, dok je prijemni ispit rezervisan za 21. April na bazenu „Čair“.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtu fakulteta: www.fsfv.ni.ac.rs/strucno-usavrsavanje

Iliu Službi za nastavu i studnetska pitanja  na telefon 018/510-900 lokal 214 kao i na  069/271-75-88.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.